Tvätt - En hel del rörande Tvätt
Fasadtvätt

Fasadtvätt

Även fasader på en fastighet eller ett hus kan behöva tvättas av. Dels så kan fasadtvätten behövas efter att någon klottrat på byggnaden men smuts kan även skvätta upp från passerade bilar. Inne i städer kommer mycket av föroreningarna på fastigheternas fasader från luftföroreningar.

Ett växande problem är även tillväxta av mögel och sporer på fasader vilket kräver en fasadtvätt. Detta gäller framförallt på fastigheter med träfasad och där fasaden står lite undanskymt i skugga på till exempel ett Attefallshus eller Friggebod.s

Miljövänlig fasadtvätt

Miljövänlig fasadtvätt

När man ska tvätta av en fasad kan det behövas mekanisk bearbetning av fasaden. Många typer av fasadtvätt skapar damm, föroreningar eller använder kemikalier som inte alltid är lämpliga. Ibland behöver också fasaden blästras för att bli helt ren.

En ny metod för fasadtvätt som växer snabbt och inte lämnar några andra står efter sig är en ren fasad är blästring med kolsyreis. Kolsyreisen som används avdunstar inom kort och blir koldioxid.